Vymáhání pohledávek

V rámci procesu vymáhání pohledávek poskytujeme mimo jiné tyto služby:

  • bezplatné prověření právní vymahatelnosti zaslaných podkladů
  • bezplatné prověření solventnosti dlužníka, zejména v centrální evidenci exekucí a insolvenčním rejstříku,
  • sepis výzvy k úhradě a následné vyjednávání o podmínkách úhrady dluhu
  • sepis a podání návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu (nejrychlejší možný způsob soudního vymožení pohledávky) či žaloby a zastoupení v soudním řízení
  • sepis všech podání v rámci soudního vymáhání, včetně vyjádření a osobní účasti na jednání
  • podání rozhodčí žaloby v případě, že mezi stranami byla sjednána rozhodčí doložka, následné zastoupení v rozhodčím řízení
  • sepis a podání exekučního návrhu a zastoupení v exekučním řízení
  • zajišťujeme pro Vás hlídání dlužníků v insolvenčním rejstříku
  • v případě dlouhodobější spolupráce poskytujeme dle domluvy i další právní služby, zejména návrhy na zlepšení smluvní dokumentace a podněty pro zvýšení vymahatelnosti Vašich pohledávek do budoucna
  • při rozsáhlejší spolupráci poskytujeme vzdálený přístup do klientské databáze či pravidelné reporty stavu vymáhání.

Kromě služeb spojených s vymáháním pohledávek a dluhů jsme Vám coby advokátní kancelář schopni poskytnout i komplexní právní služby s podnikáním související (podrobnosti můžete zjistit na našich webových stránkách).

Stáhněte si užitečné dokumenty a smlouvy.

Udělejte první krok k úspěšnému vymožení! Chci vymáhát pohledávku