Ke stažení

Plná moc – ke stažení ve formátu PDF (102 kB)

Smlouva o poskytnutí právní služby – ke stažení ve formátu PDF (135 kB)

Právní předpisy

  • Vyhláška č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), v účinném znění (90 kB)
  • Vyhláška č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení v posledním znění. Vyhláška byla zrušena nálezem Ústavního soudu ze dne 17. 4. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 25/12. (82 kB)

Vzory

Užitečné odkazy

Česká advokátní komora
Obchodní rejstřík
Insolvenční rejstřík
Živnostenský rejstřík
Exekutorská komora České republiky
Centrální evidence exekucí
Notářská komora České republiky
Ministerstvo spravedlnosti České republiky
Ústavní soud České republiky (včetně rozhodnutí ÚS)
Nejvyšší soud České republiky (včetně rozhodnutí NS)
Nejvyšší správní soud České republiky (včetně rozhodnutí NSS)
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Asociace insolvenčních správců, o.s.
Evidence úpadců

Udělejte první krok k úspěšnému vymožení! Chci vymáhát pohledávku