Otázky a odpovědi

Proč se obrátit na Vaši kancelář?

S vymáháním pohledávek máme zkušenosti již více než 20 let. Jako advokátní kancelář poskytujeme komplexní, tvrdý a důsledný, avšak zároveň zákonný, seriozní a profesionální postup při vymáhání. Náš advokátní tým je složen ze zkušených odborníků. Našich klientů si vážíme a vždy chráníme jejich zájmy.

Vymáháte jen v rámci určitých oblastí nebo v rámci celé ČR?

Vzhledem k základním principům našeho systému vymáháme pohledávky v rámci celé České republiky, když k vymožení většiny pohledávek není nutné absolvovat osobní jednání před soudem – soud rozhodne jen na základě listinných důkazů. V případě, že však soud jednání nařídí a je-li nutná osobní účast, profesionálně Vás na jednání zastoupíme.

Jaká je minimální a maximální výše pohledávek?

Pokud shledáme Vaše podklady jako dostatečné, vymáháme pohledávky již od 10.000,- Kč (při dlouhodobější spolupráci nebo větším množstvím pohledávek vymáháme i nižší pohledávky). Maximální výše pohledávek není omezena.

Jaké je minimální a maximální stáří pohledávek?

Zahájení vymáhání pohledávky je možné ihned po splatnosti, s ohledem na naše zkušenosti však klientům doporučujeme vymáhat pohledávky až cca měsíc po splatnosti. Vymáháme samozřejmě i pohledávky starší. U starších pohledávek je však nutno brát v úvahu i promlčecí doby, které jsme připraveni odborně posoudit.

Jak Vás mám kontaktovat?

Nejjednodušší cestou je vyplnění formuláře na úvodní straně, případně nás můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu soudnivymahani@akkrm.cz. Pro zrychlení komunikace nám prosím rovnou zašlete všechny podstatné doklady, které máte, naskenované.

Jaké podklady k pohledávce mám zaslat?

Každá pohledávka se liší, a proto se liší i podklady k ní – zašlete nám prosím tedy zejména faktury (v případě většího množství stačí účetní sjetina obsahující částky a data splatnosti), smlouvu, objednávku, dodací list, CMR, případně směnku, pokud existují. Dále nám prosím zašlete doklad o částečné úhradě (příjmový doklad, příp. výpis z el. bankovnictví) a relevantní část korespondence (možno i e-mailové) s dlužníkem, kde uznává svůj dluh, přislibuje úhradu, navrhuje splátkový kalendář apod.

Jak Vám mám zaslat podklady k pohledávce?

Máte 3 možnosti:

  1. prostřednictvím formuláře na úvodní stránce – zde je možné přiložit jen jednu přílohu a její velikost je omezena na 2 MB
  2. prostřednictvím e-mailu soudnivymahani@akkrm.cz – zde nejste limitováni počtem ani velikostí, přesto Vás prosíme o zaslání v rozumné velikosti (max. 5 MB na jeden e-mail)
  3. poštou na adresu Advokátní kancelář Kestlová, Rotterová & Mádr, Údolní 65, Brno, PSČ 602 00

Zaslání plné moci a smlouvy

Pokud po právním prověření Vámi zaslaných podkladů shledáváme pohledávku jako vymahatelnou, zašleme Vám pro zahájení vymáhání smlouvu o poskytnutí právní služby a plnou moc, které jsou ke stažení ZDE.

Musím před předáním věci Vaší kanceláři zaslat dlužníkovi upomínku?

Z Vaší strany není nutné dlužníka nijak upomínat, od 1. 1. 2013 je dlužníka nutno před podáním žaloby vyzvat k dobrovolnému splnění jeho povinnost, tuto výzvu však zajišťujeme my v rámci standardního procesu vymáhání pohledávek.

Jak budete při vymáhání postupovat?

Nejprve dlužníka vyzveme k dobrovolné úhradě. Pokud dlužník uhradí, vyúčtujeme Vám naši odměnu nad rámec jistiny, která tak celá zůstává Vám. Neuhradí-li, budeme se s Vámi dále operativně domlouvat na dalším postupu, nejčastěji na sepsání splátkového kalendáře, nebo podání žaloby – návrhu na vydání elektronického (případně směnečného) platebního rozkazu.

Jak probíhá soud a musím se ho účastnit?

Soudní řízení dnes zpravidla probíhá jen na základě listinných důkazů, Vaše osobní účast tedy není nutná. V případech, kdy soud nařizuje ústní jednání (cca 10 % případů), se snažíme o minimalizaci nákladů, a navrhujeme soudu, aby rozhodl jen na základě listinných důkazů. Jednání se tak účastníme jen v případech, kdy nejsou listinné podklady dostatečné, případně je dlužník rozporuje. Ani v tomto případě není Vaše účast u soudu zpravidla nutná. Díky naší snaze o minimalizaci nákladů spojených především s cestovným a promeškaným časem Vám tak můžeme nabídnout velmi výhodné cenové podmínky. Je-li však pro vymožení pohledávky nutná účast právního zástupce, profesionálně ji zajistíme. Se zastoupením klientů při soudním jednáními máme rozsáhlé zkušenosti.

Vymáháte i právně komplikované pohledávky?

Převzetí vymáhání právně komplikovaných či nejednoznačných pohledávek posuzujeme případ od případu zvlášť. I s těmito případy máme zkušenosti, zpravidla se však vymáhání složitých právních případů řídí jinými podmínkami, než které jsou popsány na těchto webových stránkách.

Jak dlouho trvá vymáhání?

Za více než 20 let vymáhání pohledávek jsme vyvinuli účinný systém maximálně zrychlující proces vymáhání, a to zejména hlídáním lhůt a činění úkonů v době co možná nejkratší. V současné době probíhá v rámci reformy justice rovněž elektronizace soudů, která výrazně zrychluje soudní část vymáhání. Délka vymáhání záleží rovněž na solventnosti dlužníka a jeho přístupu k závazkům.

Jaká je úspěšnost vymáhání?

Nikdo Vám nedokáže zaručit 100% úspěšnost vymáhání. Pokud nemáte k pohledávce podklady nebo je dlužník zcela nesolventní, pohledávku se vymoci nepodaří. Tyto případy se však snažíme předem rozpoznat a vymáhání pohledávek v těchto případech ani nezahajovat, čímž šetříme Vaše i naše náklady. U ostatních pohledávek záleží úspěšnost vymáhání z velké míry na oblasti podnikání dlužníka a jeho majetkových poměrech, vždy se však snažíme vymoci 100 % Vašich pohledávek.

Kolik mě bude vymáhání stát?

Naším hlavním cílem je spokojený klient – pokud se pohledávka nevymůže vůbec, nehradíte nám žádnou odměnu. Pokud se pohledávka vymůže zcela, zůstává Vám celá jistina, nám připadne její příslušenství – zejména úroky z prodlení a náklady soudního řízení. Jedinou Vaší investicí je tak úhrada soudního poplatku ve výši 4 % (resp. 5 % u směnek) z hodnoty sporu, nejméně však 400,- Kč (resp. 1.000,- Kč u směnek), i tyto výdaje se Vám však při vymožení pohledávky v plné výši vrací.

Je nutná má osobní účast ve Vaší kanceláři?

Vaše osobní účast není v naprosté většině případů nutná v žádné fází vymáhání – komunikace probíhá především prostřednictvím e-mailu a telefonicky – šetříme tak Váš čas a cestovní náklady.Podkladem pro naši spolupráci bude plná moc a mandátní smlouva, které spolu s dalšími užitečnými dokumenty naleznete ke stažení zde. Tyto dokumenty je možné podepsat a poslat i poštou. Pokud však budete mít zájem, je možno dohodnout osobní schůzku v naší kanceláři.

Udělejte první krok k úspěšnému vymožení! Chci vymáhát pohledávku